Pocta Valérii Benáčkovej

Pocta Valérii Benáčkovej

Irena Pišútová

Valéria Benáčková (1925) je medzi ženskými predstaviteľkami maľby na skle bez nadsadenia primadonou. Povolaním učiteľka kreslenia nemala k umeniu ďaleko, a tak jej záujem na konci 70. rokov minulého storočia pritiahli práve staré slovenské ľudové sklomaľby. Od začiatku nekopírovala, ale svojím jedinečným rukopisom pretvárala motívy, ktoré nachádzala v starých sklomaľbách. Do umenia maľby na skle vstúpila s už hotovým výtvarným názorom – jej rukopis bol a je dodnes už na prvý pohľad identifikovateľný.

Valéria Benáčková nevyšla z ľudového, vidieckeho prostredia, neštylizuje sa, že doň patrí, ale bytostne ju zaujíma a so zaujatím ho vnáša do svojich obrázkov. Nie je to ľudová umelkyňa, je to výtvarníčka, ktorá ovláda všetky finesy maľby na skle, ale aj všetky hlbočiny ľudových tradícií. Výstava z celoživotnej tvorby maliarky je otvorená v Galérii ÚĽUV v Bratislave do 11. septembra 2010.

ÚĽUV