100% the way of(f)…

100% the way of(f)…

Mária Nepšinská

V Galérii MEDIUM v Bratislave sa v júli 2011 uskutočnila výstava čerstvých diplomových prác študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave z ateliérov textilného dizajnu a textilného priestoru pod vedením M.A. Márie Fulkovej, M.A. Blanky Cepkovej a ass. Mgr. Art. Eji Devečkovej. Autorov spája a zároveň odlišuje spoločný záujem o textil, avšak v jeho odlišnom chápaní. Niekoľko originálnych rukopisov dokladajúcich rôznorodosť myšlienok prostredníctvom spektra materiálov a foriem ponúka viacvrstvový pohľad na možnosti textilného dizajnu v súčasnosti. Samostatné myslenie mladých tvorcov sa prejavuje odlišným ponímaním rovnakej dizajnérskej disciplíny. Na výstave svoje autorské koncepty – diplomové projekty predstavili textilní dizajnéri L. Cábová (odevná kolekcia doplnkov a odevov ), Ľ. Humeníková (autorská kolekcia dezénov), A. Sill (kolekcia sedacej súpravy), M. Šmahovský (séria nábytkových častí), Z. Šišovská (relaxačné dizajnérske pomôcky) a L. Keťková-Hrivnáková (textilný objekt).

ÚĽUV