Amália Schönová – ažúrové tkaniny v novom prostredí

Amália Schönová – ažúrové tkaniny v novom prostredí

Redakcia

Amália Schönová (1936) vyrastala a žije v Čiernom Balogu, v prostredí, kde tkanie bolo bežnou ženskou prácou. Od svojej mamy sa naučila všetky techniky tkania i vzorovania známe v regióne. A. Schönová vyštudovala zdravotnú školu a veľa rokov pracovala v zubnej ambulancii ako zdravotná sestra. Až na dôchodku sa opäť vrátila ku tkaniu. Tkala prikrývky, obrusy, utierky obyčajnou plátnovou väzbou, skromne zdobené farebnými pásikmi a jednoduchým preberaním. Tkaniu ažúrových vzorov, ktoré boli typické pre oblasť Trebišova na východnom Slovensku, sa začala venovať v roku 1989. V rodisku A. Schönovej táto technika nemá žiadnu tradíciu. V ažúrovom tkaní však našla väčší rozlet a viac možností uplatniť svoju fantáziu a tvorivé ambície. Na mnohých výstavách a súťažiach zameraných na ľudové umenie a remeslá získala s ažúrami viacero diplomov a cien. Nové obdobie tvorby A. Schönovej v roku 2007 po nadviazaní spolupráce s výtvarníčkou ÚĽUV-u J. Menkynovou. Naučila sa solitérne geometrické motívy umiestňovať do plochy, kombinovať farebné pruhy na jednom výrobku a hlavne neprezdobovať textílie. V roku 2010 dostala titul majsterky ľudovej umeleckej výroby v odvetví tkania.

ÚĽUV