Tvorivé záujmy človeka

Tvorivé záujmy človeka

Eva Pančuhová

Každoročne na prelome mája a júna sa vo výstavných priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku už vyše 30 rokov striedajú výstavy Detská ľudová tvorba a Tvorivé záujmy človeka. Výstavám predchádzajú národné súťaže. Podmienkou je, aby autori vo svojej tvorbe vychádzali z prežívajúcej tradície vo svojom regióne, aby mali viac ako 15 rokov a aby ich súťažné práce neboli staršie ako dva roky. Súťažilo sa už tradične v kategóriách drevo, prútie, slama, šúpolie, kov, hlina, textil, koža a sklo. Porota hodnotila celkom 452 prác od 78 autorov. Na výstavu vybrala 402 prác od 75 autorov. Tohtoročná súťaž sa niesla v znamení paličkovanej čipky. V kategórii textil si pozornosť zaslúžili tkané a vyšívané obrusy i šité textilné hračky. Oveľa menej prác ako po minulé roky bolo z dreva, prútia, slamy či šúpolia. Počtom menej zastúpené boli aj výrobky z kovu a drôtu. Len jedným predmetom bola v súťaži zastúpená hlina.

Nezastupiteľnú úlohu na tomto podujatí zohrávajú metodici regionálnych osvetových stredísk. Mnohí doviedli do predchádzajúcich ročníkov súťaže talentovaných a zručných tvorcov. Odborná porota udelila preto vybratému metodikovi Cenu za dlhoročnú prácu a dosiahnuté výsledky.

ÚĽUV