Vzorkovnice skalického výšivkárskeho družstva

Vzorkovnice skalického výšivkárskeho družstva

Mária Zajíčková

Záhorské múzeum v Skalici má vo svojich zbierkach dve knihy vzorov výšiviek, ktoré patrili Družstvu pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici. Počas svojej existencie v rokoch 1910 až 1946 malo družstvo troch návrhárov, ktorí aplikovali vzory na bytový textil, na odevy pre potreby meštianskych vrstiev obyvateľstva a na návrhy zástav pre spolky a korporácie. Profesionálna kreslička, absolventka umeleckej priemyslovky Ela Bohatová-Mikulková usporiadala vzory do dvoch kníh. Kreslička v nich zachovala aj originálne kresbové návrhy významných slovenských ľudových vyšívačiek. V staršej vzorkovnici družstva je na 102 stranách výtvarne spracovaných 548 vzorov technikou temperovej maľby alebo ceruzkových kresieb. Zachytené sú vzory výšiviek zo 17 výšivkárskych oblastí. Druhá kniha obsahuje 139 vzorov, ktoré sú rozpracované na 153 stranách ceruzkovou kresbou alebo technikou cez prepichovanú šablónu. Družstvo distribuovalo návrhy aj pre potreby vyučovania dievčenských ručných prác do škôl.

ÚĽUV