Denamit Design Days 2012

Denamit Design Days 2012

Mária Nepšinská

Denamit Design Days je každoročne sa opakujúci projekt skupiny Denamit, ktorý spája výstavy, prezentácie, prednášky a diskusie súvisiace s témou dizajnu, úžitkové umenie a ich presahy do voľného umenia a spoločnosti. Tento rok sa DDD prezentovalo pod spoločnou témou: Dizajn pre spoločnosť, spoločnosť pre dizajn.

Podujatie vyvrcholilo Konferenciou DDD. Hlavným lákadlom bola prednáška Lea van Loona (Creative Factory) z Holandska, ktorý rozprával o nových trendoch v podnikaní a predstavil ECBN – Európsku sieť kreatívneho biznisu. V programe konferencie bola aj diskusia na tému Dizajn a inštitúcie, a v rámci nej formy podpory dizajnu na Slovensku, možnosti integrácie dizajnéra do pracovného procesu, trendy a stratégia riadenia inštitúcií.

V rámci projektu Denamit Design Days sa v máji 2012 konali v Bratislave viaceré výstavy (výstava ateliérov keramiky UJEP v Ústí nad Labem a VŠVU v Bratislave, výstava o prezentácii a komunikácii súčasného slovenského dizajnu prostredníctvom fotografie, produkty dizajn štúdia ALLT, inštalácia S. Janišovej, produktový dizajn štúdia Mejd a keramika L. Vikovej a M. Bu) i autorská módna prehliadka Krava značky Puojd jar/leto 2012. Výstava autorského šperku Who cares priniesla široký pohľad na smerovanie súčasného slovenského (resp. českého) šperku, ktorý je súčasťou kultúrneho diania v oblasti dizajnu i voľnej výtvarnej tvorby. Obsiahla vo výbere objekty s afiliáciou k dizajnérskym kúskom, individuálne koncepty a projekty, autorské programy až po šperkové objekty reflektujúce dianie vo sfére voľného umenia. Výstava lákala diváka k uvažovaniu nad poslaním tohto média v súčasnosti. Otáznou však stále ostáva problematika reálneho uplatnenia týchto autorov v praxi.

ÚĽUV