Vojenské motívy v ľudovom umení

Vojenské motívy v ľudovom umení

Pavel Habáň

Vojenské motívy majú v ľudovom umení pevné miesto. Postava husára po niekoľko storočí symbolizovala elitnú kategóriu vojaka, s kvalitnou a krásnou výzbrojou a výstrojom. Husár predstavoval istý spoločenský ideál a mužský vzor. V intenciách fascinácie fenoménom husárstva možno pochopiť dlhodobé pretrvávanie jeho motívu v ľudovom umení. Príkladom sú medovníkové formy, ktoré tento motív zachytili.

V Múzeu ľudovej umeleckej výroby v Stupave sa v zbierke nachádza šesť medovníkových foriem s vojenskými motívmi, rôznej produkcie, s predpokladanou uhorskou provenienciou z 19. storočia. Podobnosť v ich výtvarnom stvárnení naznačuje výtvarnú štandardizáciu motívu v príslušnom období.

Medovníkové formy s motívom husára na koni majú rovnakú centrálnu kompozíciu figúr. Kôň s nakročenou prednou nohou je zobrazený zboku. Plochu pod nohami koňa vypĺňa rastlinný ornament. Figúra jazdca je zobrazená zboku, ale trup a hlava sú v pohľade spredu. Vyniká detailné zobrazenie znakov husára – odev, šabľa, pištole. Medovníkové formy tiež osobitne zobrazovali atribúty husára – čižmu a šabľu.

ÚĽUV