Inter arma silent musae

Inter arma silent musae

Pavel Habáň

Napriek známemu latinskému heslu, ktoré hovorí, že „vo vojne mlčia múzy“, nie vždy tomu tak nutne musí byť. Ako presvedčivý príklad slúžia výtvarné dielka vojakov z 1. svetovej vojny, ktoré sú v počte niekoľkých kusov uložené v zbierkach militárií našich múzeí. Tieto mimoriadne predmety, ktorých výroba prinášala vojakovi chvíľkový únik z vojnovej reality a nádej na spojenie s normálnym životom, oddych s myšlienkami na domov, rodinu a všetko, čo mu bolo milé, mali aj spomienkové poslanie. Vyznačujú sa dokumentačnou presnosťou, nakoľko zaznamenali udalosť alebo dejinné okolnosti, v ktorých vznikali a tiež nesú autorov odkaz. Špecifickým kontextom ich vzniku boli podmienky zákopovej vojny, mesiace čakania na frontovej línii v extrémnych životných situáciách a s obmedzenými materiálnymi možnosťami. Tvorivosť vojnových umelcov sa tak sústredila na dostupné trvácne materiály z použitej munície.

Zachované predmety poukazujú na to, že najčastejším materiálom výtvarného spracovávania boli mosadzné delostrelecké a puškové nábojnice rôzneho kalibru, tesniace pásiky, časovače, ale aj črepiny z delostreleckých granátov. Vojaci z nich vyrábali rôzne ozdobné predmety, najčastejšie vázy, ťažidlá a kalamáre. Boli atraktívne, lebo po vyleštení vyzerali ako zlaté. Vyrábali tiež stolové alebo závesné rámčeky na fotografie, popolníky, zapaľovače, ale aj náročnejšie „diela“, ako sú dózy na cigarety, svietniky, kalamáre, i celé písacie súpravy s rámikmi na fotografie a držiakmi na korešpondenciu.

ÚĽUV