Ľudová výroba a remeslá v programoch Múzea slovenskej dediny

Ľudová výroba a remeslá v programoch Múzea slovenskej dediny

Katarína Očková

Múzeum slovenskej dediny je múzeom v prírode Slovenského národného múzea v Martine. Vo svojich programoch sa od roku 1991 zameriava na ukážky kalendárnych, rodinných, pracovných a socioprofesijných obyčají a folklóru. V rámci aktivizačných prezentačných podujatí bolo v múzeu do súčasnosti realizovaných niekoľko špecializovaných programov zameraných na ľudovú výrobu a remeslá. Nositelia tohto kultúrneho dedičstva sú však z radov najstaršej generácie a v mnohých prípadoch nemajú pokračovateľov, ktorí by sa remeslu alebo výrobe chceli venovať na profesionálnej úrovni. Javí sa tak skutočná potreba zriadenia lokálneho metodického a odborného centra pre výrobu a remeslá, v ktorom by sa združovali, či vychovávali a školili výrobcovia a remeselníci – dobrovoľníci pre prezentáciu týchto ukážok nielen počas programov v múzeu, ale aj pre oživenie tejto formy kultúrneho dedičstva v regióne a jeho okolí.

Absenciu jednotlivých slovenských či regionálnych výrobných oblastí nahrádzajú často dodávatelia cudzokrajného pôvodu. V poslednej dobe tiež často čelia organizátori podujatí v múzeu snahám distribútorov a predajcov komerčného tovaru pôvodom z Poľska alebo Maďarska.

Pribúdajú tiež požiadavky poskytovania databázy výrobcov pre podujatia nielen v obciach, ale aj v miestnych obchodných centrách či iných komerčných inštitúciách. Usporiadanie „tradičných jarmokov“ sa v posledných pätnástich rokoch stalo na Slovensku zaujímavým kultúrnym artiklom. Každá obec žila drobným predajom aj v minulosti. Trhy a jarmoky tvorili bezprostrednú súčasť ekonomickej ale aj spoločensko-kultúrnej výmeny. Mali svoje pravidlá, atmosféru, charakteristické črty a sprievodné programy. Snahou múzea je podať verné a kvalitné prevedenie tejto každodennej histórie pre súčasného návštevníka.

ÚĽUV