Voľný ako vták

Voľný ako vták

Pavel Habáň

Ladislav Jurovatý ml., významný predstaviteľ umeleckého drotárstva na Slovensku, je vyučený šperkár, neskôr učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. V odbornom svete je považovaný za vynikajúceho znalca drotárskej technológie a svoj umelecko-výtvarný prejav neustále posúva ďaleko za hranice remesla k individuálnemu umeleckému vyjadreniu.

Jedno z jeho diel sa aktuálne dostane do fondov Múzea ľudovej umeleckej výroby. Ide o veľkorozmernú vtáčiu klietku aj s „obyvateľmi“, zhotovenú v roku 2003. Ide o takmer dvojmetrovú symbolickú vtáčiu klietku kruhového pôdorysu, ktorú obýva a zdobí šesť drôtených vtáčikov v nej voľne zavesených nad sebou. Papagájovi, škovránkovi, ďatľovi, sýkorke či drozdovi s realisticky presným vyjadrením tvaru dominuje operená legenda juhoamerických dažďových pralesov quetzal. Z ideového hľadiska je zaujímavo pojatý motív vtáčej klietky, v ktorej našli miesto „obyčajné“ aj „exotické“ druhy.

ÚĽUV