46 stôp

46 stôp

Dominika Kubičková

Dominika Kubičková sa počas študijného pobytu v Nórsku v rámci témy reflektovania severského a slovanského umeleckého prejavu rozhodla pre vytvorenie textilného dezénu na interiérové závesy. Inšpiráciou sa jej stala okolitá krajina, spôsob života, ale i zaujímavý fenomén ľudských stôp v snehu. Topánkový dezén preniesla na textil s využitím tradičnej techniky modrotlače. Kolekciu závesov nazvala 46 stôp.

Pri samotnej kompozícii odtlačkov topánkových podrážok využila dva prístupy. Jeden smeroval k voľnej kompozícii, kedy výsledok evokuje pošliapaný chodník. Druhý kompozičný prístup vytvára dezén pravidelným radením odtlačkov párov topánok vedľa seba. Pravidelným radením je vytvorený aj dezén na baldachýn na detskú postieľku, kde sú páry detských topánočiek usporiadané v horizontálnych pásoch, pričom idú od najväčších po najmenšie.

Autorkinou snahou je osloviť ľudí a pokúsiť sa ukázať, že modrotlač sa dá uplatniť aj v dnešnej dobe, v dnešných podmienkach a dnešných nárokoch na estetiku textilných doplnkov.

ÚĽUV