Modrobiele bohatstvo zo Strážnice

Modrobiele bohatstvo zo Strážnice

Klára Binderová

Dielňa Jochových v Strážnici bola založená v roku 1906. Ich modrotlač mala regionálny charakter, typickým bolo pásové usporiadanie vzorov a na rozdiel od iných stredoeurópskych dielní, vynímajúc hornaté oblasti Slovenska, striedmejšie a výraznejšie tvarovanie motívov.

Po jej zatvorení v dôsledku zmeny politického režimu došlo v roku 1954 k jej obnoveniu zásluhou Ústředí lidové umělecké výroby, ktorého súčasťou sa stala aj výrobňa v Strážnici. S dielňou spolupracovali výtvarníci zodpovední za celkovú umeleckú úroveň produktov a venovali sa i tvorbe nových návrhov.

Produkcia dielne sa v tom období orientovala na dva smery. Prvý predstavoval prúd tradičných vzorov, druhý smer bol zameraný na uplatňovanie novo vytvorených vzorov na modrotlačových výrobkoch.

Po páde komunistického režimu došlo k rozpadu českého ÚLUV-u, a tak bolo v roku 1993 ukončené centralizované riadenie modrotlačovej výroby a prerušený kontakt s výtvarníkmi. Dielňa Jochových bola sprivatizovaná a po prekonaní počiatočných problémov činnosť dielne koncom roku 1993 obnovená ako samostatná jednotka v rámci firmy Arimo, zameranej na výrobu konfekcie a modrotlače. Vedúcim sa stal František Joch.

Starostlivosť o chod dielne, zaistenie odbytu i propagácia leží prevažne na pleciach samotnej modrotlačiarskej rodiny. Rovnako ako za čias zakladateľa dielne sa vyrobená metráž používa v hojnej miere na ľudových odevoch (pre folklórne kolektívy a jednotlivcov), avšak aj naďalej je určujúcim smer daný ÚLUV-om – moderný praktický tovar, ktorý napĺňa estetickú a kultúrnu hodnotu, spočívajúcu v originalite prevedenia, ručnej výrobe a vo väzbe na tradíciu.

ÚĽUV