Z maďarských dielní

Z maďarských dielní

Edina Méri

Maďarská modrotlač má stáročnú tradíciu, ktorú udržujú najmä múzeá, výskumní pracovníci a ešte stále aktívni výrobcovia modrotlače. Tí napriek rozvoju textilného priemyslu, textilnej chémie a vzniku lacnej, masovej produkcie zostali verní indigu a technológii modrotlače až do dnešných čias.

Najstaršou výrobňou modrotlače, spomedzi dosiaľ zachovaných v Maďarsku, je podnik Kluge v meste Pápa. Múzeum modrotlače v Pápe si stanovilo za hlavný cieľ stať sa centrom výroby modrotlače a tiež poskytovania informácií umeleckým návrhárom, ktorí majú blízko k tradícii. Skontaktovali sa s existujúcimi, ale i zaniknutými dielňami a usporadúvajú s nimi pravidelné stretnutia. Okrem stálych výstav pripravuje múzeum množstvo pravidelných krátkodobých a putovných výstav a snaží sa odovzdávať dedičstvo modrotlače ďalej organizovaním workshopov, letných táborov a prezentáciou ukážok výroby.

Dnes predstavuje kedysi prekvitajúce remeslo iba 7 dielní a aktuálne len 3 z nich ešte pracujú. Prísne dodržiavajú svoje tradície, zachovávajú starobylú techniku modrotlače, pracujú s formami, ktoré sú niekoľko sto rokov staré, starostlivo ich obnovujú a reštaurujú.

ÚĽUV