Alžbeta Mrázová: tradícia zo Španej Doliny

Alžbeta Mrázová: tradícia zo Španej Doliny

Ivana Tinesová

Alžbeta Mrázová žije v Novej Dubnici, kde vo svojom byte neúnavne kreslí, kombinuje a paličkuje hlavne špaňodolinské čipky. Alžbeta Mrázová ovláda širokú škálu vzorov. Vytvára prikrývky rôznych tvarov a veľkostí, šperky, ozdoby a zároveň všetky vedomosti a skúsenosti odovzdáva ďalej. V roku 2014 jej Ústredie ľudovej umeleckej výroby za zachovávanie a rozvoj paličkovanej čipky udelilo titul majsterka ľudovej umeleckej výroby. Vo svojej práci je veľmi tvorivá. Práca jej prináša radosť a na rôznych podujatiach sa snaží očariť návštevníkov novými nápadmi. Pri svojej tvorbe používa prírodné materiály, ľan a bavlnu. Prínos majsterky nespočíva len v precízne vytvorených výrobkoch, ale tiež v ochote učiť paličkovaniu ďalších záujemcov. V roku 1995 založila Klub paličkovanej čipky v Novej Dubnici. Počas 20 rokov sa jeho členky stali známymi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

ÚĽUV