Čítať nás stále baví

Čítať nás stále baví

Soňa Skurčáková

Tlačená kniha si napriek dnešnej „elektronickej“ ére, našťastie, stále nachádza svoje miesto a obľubu u množstva čitateľov. Žánrov, oblastí a štýlov je viac než dosť, výber je mnohoraký. Zaujať, pritiahnuť, naučiť, rozšíriť obzory v oblasti remesiel, umenia, dizajnu inšpirovaného tradíciou sa snaží i Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Svojím podielom sa každoročne pričiní o doplnenie knižného trhu na Slovensku, ale i o rozšírenie možností vzdelávania sa prostredníctvom knižničných služieb. V súčasnosti jeho edičná činnosť predstavuje jedinú systematickú vydavateľskú aktivitu na Slovensku zameranú na literatúru z oblasti histórie i súčasnosti remeselnej a ľudovej umeleckej výroby. V rámci niekoľkých edícií s cieľom osloviť i uspokojiť viaceré cieľové skupiny vydáva rôzne typy publikácií pre dospelých, deti a mládež.

Knižnica ÚĽUV poskytuje svoje služby na báze špecializovaného fondu klasických i elektronických dokumentov z oblasti domáceho i svetového ľudového umenia, remesiel, architektúry, etnografie, dizajnu a ďalších príbuzných odvetví. Určená je pre všetkých čitateľov z radov zamestnancov ÚĽUV-u, lektorov, návštevníkov kurzov Školy remesiel, študentov stredných a vysokých škôl, akademických a vedeckých pracovníkov i laickú verejnosť.

ÚĽUV