Ján a Anna Pečukovci: majolikový príbeh

Ján a Anna Pečukovci: majolikový príbeh

Petra Kolláriková

Manželia Anna a Ján Pečukovci žijú v Šenkviciach a od roku 1986 sa spoločne venujú výrobe tradičných úžitkových a dekoratívnych majolikových výrobkov, figurálnej tvorbe a suvenírovým predmetom. Vo svojom odbore patria dnes medzi najlepších výrobcov. Mnohostranná tvorba majoliky Jána Pečuka je výnimočná najmä v ručne modelovanej figurálnej tvorbe. V zaujímavom pohybovom vyjadrení zachytáva výjavy z bežného života ľudí na vidieku, ako napríklad z vinohradníctva či remeselnej výroby. Často tieto figúrky modeluje na trhoch priamo pred publikom a odkladá si ich na pamiatku. Majstrovstvo figurálnej skratky používa aj pri výrobe dekoratívnych tanierov. Špecifickou časťou jeho výrobkov sú kachlice s maľovanými figurálnymi, rastlinnými a zoomorfnými motívmi. Veľakrát tieto motívy vychádzajú z bohatých zdrojov maľovanej habánskej fajansy. Ján Pečuk používa najčastejšie hlinu z okolia a sám keramiku modeluje, maľuje a vytáča. V roku 2014 získal titul majster ľudovej umeleckej výroby za všestrannú tvorbu v majolike, zvlášť za už spomínanú ručne modelovanú figurálnu tvorbu.

ÚĽUV