Učiť sa je „in“ – Nové trendy vo vzdelávaní výrobcov

Učiť sa je „in“ – Nové trendy vo vzdelávaní výrobcov

Oľga Fratričová

Myšlienka pripravovať a systematicky realizovať vzdelávacie programy pre špecifické profesijné skupiny vznikla na pôde ÚĽUV-u dávnejšie. Ako jedna z prvých lastovičiek (v rokoch 2011 – 2012) bol realizovaný vzdelávací program Výrobca v kultúrnom priemysle, ktorý reagoval na aktuálny ekonomický, spoločenský a kultúrny vývoj. Jeho cieľom bolo podať pomocnú ruku všetkým záujemcom pohybujúcim sa vo sfére súčasného remesla a ľudovej umeleckej výroby.
Cieľom uvedeného stále ponúkaného vzdelávacieho programu je podpora pri budovaní vlastnej úspešnej pozície v trhovom prostredí, zvýšenie právneho vedomia, prehĺbenie ekonomických znalostí, podpora pri rozvoji výrobnej praxe a marketingových zručností a v neposlednom rade poznanie podmienok spolupráce s ÚĽUV-om. Stručne povedané, vzdelávanie je orientované na osobnostný rast výrobcu v súčasnom kultúrnom, spoločenskom a ekonomickom prostredí.
Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu sú predovšetkým výrobcovia ľudovej umeleckej výroby, remeselníci, absolventi kurzov Školy remesiel ÚĽUV, študenti umeleckých škôl a ďalší záujemcovia.

ÚĽUV