Krásny omyl

Krásny omyl

Elena Beňušová

Pod silným vplyvom tradície sa dodnes na Orave spolu s tkáčskym remeslom udržali aj činovaťové vzory, ktoré zachováva i tkáčka Elena Pavolková z Revišného. Raz keď pri tkaní činovate opačne stlačila podnože krosien, zistila, že získala väčšiu variabilitu na vytváranie obrazcov. Svoju pôvabnú chybu odvtedy rada opakuje a o jej osobité tkáčske diela je veľký záujem. Práce pani Pavolkovej charakterizuje predovšetkým využívanie prírodného materiálu, bravúrna technika a čistota odvedenej práce. Činovaťové výtvory vyzdvihuje ako autorka aj z praktickej stránky, lebo činovaťové textílie sa dajú používať obojstranne.

ÚĽUV