Súčasnosť tkania na východnom Slovensku

Súčasnosť tkania na východnom Slovensku

Viktória Svetkovská

Spišská obec Ždiar a zemplínske obce Kuzmice a Slivník patrili v druhej polovici 20. storočia k tkáčskym strediskám ÚĽUV-u. V nich sa združovali tkáčky, ktoré chceli uplatniť svoje schopnosti pri organizovanej výrobe. Našťastie aj po zániku stredísk sa tu tkáčska tradícia v rôznej miere zachovala.

ÚĽUV