Tkanie ako rodinná tradícia

Tkanie ako rodinná tradícia

Sylvia Derňárová

„Jedna z mojich prvých spomienok na detstvo zachytáva veľké krosná. Stáli v izbe u mojej starkej na lazoch na svahu kopca Javorina nad obcou Utekáč. Už vtedy ma veľmi priťahovali. Stará mama mi však nedovolia skúšať tkať, aby som jej nepokazila rozrobenú prácu, či nebodaj krosná,“ spomína na prvý kontakt s tkaním Ľubomíra Žilková, ktorá nám odhalila tajomstvá rodinnej tkáčskej tradície. „Na základe osobných skúsenosti, ako remeselníčky aj ako autorky výstavy o spracovaní ľanu, vnímam záujem verejnosti o návrat ľanu do súčasnosti. Teší ma, že o odev z prírodných tkanín sa zaujímajú celé mladé rodiny.“

ÚĽUV