Bohuslav Šippich a kyjatická hračka

Bohuslav Šippich a kyjatická hračka

Hana Zelinová

Známu ľudovú hračku s charakteristickým zdobením možno bez zaváhania zasadiť do kontextu životného príbehu českého výtvarníka Bohuslava Šippicha, ktorého podiel na jej formovaní sa dá považovať za zásadný. Potenciál tradície spracovania dreva na nábytok a hračky v Kyjaticiach (okres Rimavská Sobota) podchytil v roku 1926 Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine a v obci zrealizoval pod vedením výtvarníka kurz na oživenie tejto výroby a udržanie osobitého dekoru. V rámci pôsobenia vo viacerých organizáciách starajúcich sa o zveľadenie a propagáciu remeselnej výroby, mal B. Šippich ambíciu čerpať z tradičných výrobných postupov a vzorov, ale zároveň ich tvorivo rozvíjať tak, aby rešpektovali aktuálne potreby. Za ideálne považoval, ak sa postupy a vzory tradičnej výroby dali adaptovať aj na nové funkcie produktu, osobitne na výrobu propagačných predmetov, v ktorej videl veľký ekonomický potenciál. Akcentoval využitie domácich surovín, miestne výrobné tradície a možnosť reálneho zlepšenia hospodárskej situácie lokality či regiónu.

ÚĽUV