Drevené kocky alebo plastová skladačka?

Drevené kocky alebo plastová skladačka?

Peter Heriban

Autor článku konštatuje, že hračka má byť výsledkom tvorivého procesu, slúžiť rozvoju duševných síl a schopností dieťaťa, napĺňať jeho potreby, napomáhať jeho vnútornej a vonkajšej rovnováhe a viesť ho k tvorivosti. Zároveň nám sprostredkúva svoj pohľad na úlohu hračky, ktorý vyplýva z jeho pôsobenia v arteterapii, vo waldorfskej pedagogike, v dizajne, v umeleckom remesle a aj z jeho úlohy rodiča. Ponúka tým však aj pohľad do minulosti a pomôže nám porozumieť ľudovej hračke, jej jednoduchosti a čaru.

ÚĽUV