Dve publikácie Ivety Zuskinovej o ľudovej kultúre

Dve publikácie Ivety Zuskinovej o ľudovej kultúre

Martin Mešša

Tento rok vydala Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny v Liptovskom Hrádku dve pozoruhodné publikácie – Črpáky tradičné a súčasné (spolu s Ovčiarskym múzeom v Liptovskom Hrádku) a Liptov – Umenie a remeslo v živej tradícii. V prvej publikácii, neveľkej brožovanej knihe, informuje etnografka Iveta Zuskinová prostredníctvom textov a odborných opisov zbierkových predmetov, doplnených o historické zábery zo zbierok dokumentácie Ovčiarskeho múzea a Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, o prostredí vzniku črpákov a o ich praktickom používaní, ale aj o konkrétnych významných výrobcoch, či už z minulosti, alebo v súčasnosti. V prvom polroku 2017 Iveta Zuskinová publikovala aj ďalšiu knihu – druhú časť regionálnej monografie ľudovej kultúry Liptov – Umenie a remeslo v živej tradícii. V grafickej úprave, ktorá necháva priestor nielen textu, ale aj množstvu čiernobielych i farebných fotografií a dokumentačným kresbám, s anglickým prekladom úvodu i jednotlivých kapitol a s rozsiahlym súpisom literatúry v závere knihy autorka zúročuje svoje dlhoročné pôsobenie etnografky v Liptovskom múzeu v Ružomberku, ktorému zasvätila celý svoj profesionálny život.

ÚĽUV