Huncút v regióne

Huncút v regióne

Diana Némethová

Vydaním posledných dvoch dielov pracovných zošitov pre deti a pokrytím všetkých sedemnástich regiónov Slovenska vydavateľstvo ÚĽUV-u zavŕšilo jedinečný súbor atraktívnych pracovných zošitov z oblasti remesiel a tradičnej kultúry. Prvé diely Huncút v regióne začali pod hlavičkou ÚĽUV-u vychádzať v roku 2012, opierajúc sa o regionálne členenie Slovenska (podľa publikácie Tradičná kultúra regiónov Slovenska od Zuzany Beňuškovej a kol., ktorú vydalo vydavateľstvo Veda, Bratislava 2005, pozri mapu). Zámerom série bolo hravou formou priblížiť deťom vo veku od 6 do10 rokov regionálne zaujímavosti a špecifiká z oblasti remesiel a ľudovej kultúry. Postupne boli do pracovných zošitov spracované všetky regióny Slovenska. Najnovšie a zároveň posledné zo série sú pracovné zošity pre Podunajsko a Novohrad. Oba vznikli v spolupráci s odbornými pracovníkmi múzeí týchto regiónov.

ÚĽUV