Z depozitára Múzea bábkarských kultúr a hračiek

Z depozitára Múzea bábkarských kultúr a hračiek

Gabriela Hátašová

Pri tejto téme časopisu sme nemohli obísť činnosť našej najznámejšej kultúrnej inštitúcie zaoberajúcej sa záchranou a uchovávaním historických hračiek. Vznikla pretvorením Vlastivedného múzea na Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. To sa v roku 2002 stalo súčasťou Slovenského národného múzea. Sídli na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. V jeho zbierkach sa nachádza viac ako 17 000 zbierkových predmetov, pričom vyše 90 % z nich bolo získaných darom. Prezentáciou zbierok múzea sú dve stále expozície. V prvej s názvom Hračky na Slovensku v 20. storočí je predstavený vývoj hračiek od polovice 19. storočia až po súčasnosť, hračky vidieckych a mestských detí až po moderné produkty. Druhou stálou expozíciou je História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva, ktorá dokumentuje históriu, vývoj a súčasnosť bábkarského umenia. Hračky ako artefakty majú kultúrno-historické hodnoty, sú odrazom zážitkov mnohých generácií, ktoré ich zhotovovali a používali. Svojou umeleckou formou predstavujú život a potreby rôznych vrstiev obyvateľstva, a preto je dôležité aj naďalej uchovávať tieto hodnoty a neprestajne sa k nim vracať.

ÚĽUV