Záchranný výskum krojovaných bábik

Záchranný výskum krojovaných bábik

Mária Mizeráková

Potreba odborne zachytiť a zdokumentovať výrobu krojovaných bábik, ktorej predstaviteľkou je majsterka ľudovej umeleckej výroby Hedviga Juračková z Bratislavy, vyvstala zo skutočnosti, že nik ďalší sa totiž už tejto tvorbe nevenuje. Majsterka sa tvorbou textilných bábik v kroji pre ÚĽUV zaoberá od roku 1971. Prvou fázou výskumu bolo štúdium dostupných písomných prameňov, na ktorú nadväzuje séria rozhovorov s Hedvigou Juračkovou. Na záver sa autorka výskumu sústredí na rozbor použitých výrobných materiálov a na zaznamenanie postupu výroby spojeného s ukážkou. Výstupom práve prebiehajúceho bádania bude výskumná správa s textovou i fotodokumentačnou časťou a videodokument, ktoré sprostredkujú odovzdanie tohto kumštu novým záujemcom o jeho uchovanie.

ÚĽUV