Novinky edície ÚĽUV deťom

Novinky edície ÚĽUV deťom

Zuzana Strešnáková

Vydavateľstvo ÚĽUV-u predstavuje v edícii ÚĽUV deťom nové publikácie Ako sa kedysi hospodárilo a Ako sa kedysi gazdovalo, pochádzajúce z pera renomovanej etnologičky Rastislavy Stoličnej. Prostredníctvom šesťdielnej série tematických publikácií sú deti a mládež postupne zoznamované s tradíciami a spôsobom života ich predkov. Knihy sprístupňujú informácie o každodennom i sviatočnom životnom štýle obyvateľov Slovenska, ktorí žili pred 100 rokmi. Vtedy väčšina z nich bývala na dedinách alebo v malých mestečkách a pracovali ako roľníci alebo remeselníci. Novinky vydavateľstva ÚĽUV-u iste potešia nielen deti a ich rodičov, ale aj pedagógov dejepisu, pre ktorých môžu byť veľmi vítanou učebnou pomôckou.

ÚĽUV