Slama a šúpolie v zbierkach MĽUV-u

Slama a šúpolie v zbierkach MĽUV-u

Dominika Žažová

Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave má vo svojom depozitári množstvo zaujímavých exponátov zhotovených z rozličných materiálov. Medzi nimi sa nachádzajú aj predmety vyrobené z prírodných pletív. Uchováva vo svojich zbierkach predmety nadobudnuté pracovníkmi Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) počas výskumnej činnosti v rôznych lokalitách Slovenska v priebehu druhej polovice minulého storočia, ale aj výrobky bývalých a súčasných výrobcov spolupracujúcich s ÚĽUV-om. Zbierkové predmety pochádzajú takmer zo všetkých regiónov ich pôvodného rozšírenia.

ÚĽUV