Výskum výroby košov z korienkov

Výskum výroby košov z korienkov

Libuša Jaďuďová

V dokumentačnom fonde Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave (MĽUV) sa nachádza výskumná správa Výskum výroby košov z korienkov autora Jána Chlupa, zostavená v roku 1969. Správa informuje o košikárstve, materiáli a technologickom postupe používanom pri zhotovovaní košíkov z korienkov. Výskum bol realizovaný v osemnástich obciach okresov Stará Ľubovňa, Prešov, Bardejov a Bratislava-vidiek.

ÚĽUV