Takmer zabudnutá ornamentika

Takmer zabudnutá ornamentika

Gabriela Čiasnohová

Jedným zo šíriteľov slovenského ornamentu bol Štefan Leonard Kostelníček, rodák zo Spišskej Starej Vsi (okres Kežmarok). Jeho záľubou bolo štúdium slovenského svojrázu, a to nielen zvykov a obyčají, ale najmä tradičných ornamentov, ktoré zdobili starobylý odev, výšivky, kútne plachty, obrusy, nábytok i taniere povešané po stenách dreveníc. Ľudovú tvorbu ornamentov postupne povýšil na umenie. Venoval sa ornamentálnej tvorbe a výzdobe keramiky, na rôzne príležitosti vytváral pohľadnice ozdobené ornamentmi aj alegorickými výjavmi z dejín. Ornamentálnu výzdobu uplatňoval pri textoch hymnických piesní a pri významných historických dokumentoch – dekoroval Pittsburskú dohodu i Martinskú deklaráciu. S cieľom šíriť a pochopiť ornament, cvičiť si pamäť i fantáziu sa rozhodol vydať desaťdielne dielo o slovenských ornamentoch. Podarilo sa mu vydať štyri slovenské ornamentiky. A hoci sa na jeho dielo v čase socializmu zabúdalo, do úplného zabudnutia neupadol.

ÚĽUV