V krajine remesiel 2019

V krajine remesiel 2019

Jana Antalová

Vyústením tohtoročnej súťažnej prehliadky V krajine remesiel je výstava, ktorá bola otvorená v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV-u v Košiciach 10. októbra 2019. O tom, že súťaž sa stáva čoraz populárnejšou, svedčí aj jej tohtoročný siedmy ročník. Do súťaže bolo prihlásených 369 prác, pričom sa súťažilo vo dvoch kategóriách: 8 – 11 rokov a 12 – 15 rokov. Päťčlenná porota nemala ľahké rozhodovanie. Práce žiakov boli zaujímavé, tvorivé a neraz vyvolali diskusiu členov poroty. V tomto ročníku porota udelila viac ako 60 uznaní a ocenených bolo približne 40 prác.

ÚĽUV