Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Martina Bizovská, Martina Polakovičová

Ústredie ľudovej umeleckej výroby už od roku 1959 každoročne udeľuje vybraným výrobcom čestný titul majster ľudovej umeleckej výroby. Od roku 2014 je v platnosti Štatút ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby, vydaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Ocenenia sú odovzdávané každoročne zástupcom ÚĽUV-u a zástupcom Ministerstva kultúry SR. Na netradičnom mieste si prevzali svoje ocenenia aj tohtoroční majstri: Pavel Ferdinandy, Ivan Klučiar, Jana Majerská, Anna Suchá a Florián Šavrtka.

ÚĽUV