Noví majstri: Vždy s vlastnou hlavou

Noví majstri: Vždy s vlastnou hlavou

Tomáš Mikolaj

Pavol Vrtich začal o pletení z prútia rozmýšľať v roku 1987. Jednak si chcel prilepšiť k platu a jednak využiť voľné dni, ktoré mu zamestnanie rušňovodiča poskytovalo. Vynikajúcim košikárom bol už jeho otec, kedysi zamestnaný v košikárskom výrobnom družstve v Novom Meste nad Váhom. V tom čase už bol otec po porážke a zdravotný stav mu neumožňoval komunikovať, preto vedomosti na košikársky rozbeh hľadal mimo domu. Nakoniec našiel svojho ujca, ktorý nebol košikár, ale vedel pliesť koše. K nemu chodieval na rozumy. Roky plietol popri zamestnaní. Osvojil si správanie zákazníkov i trhu, a keď v roku 2005 hrozilo na železnici znižovanie stavov, dobrovoľne sa rozhodol, že sa bude venovať výhradne košikárstvu. V počiatkoch svoj výrobný program zameral na prútený nábytok. Neskôr s manželkou Vierou, ktorá je od začiatkov jeho dizajnérkou, rozbehol nový výrobný program, v ktorom sa zamerali na nákupné koše a dámske kabelky. Na zákazku však vie zhotoviť rôznorodými spôsobmi výpletu ľubovoľný tvar i rozmer koša. Aby zákazníkom, ktorých stretáva aj na veľkých remeselných jarmokoch, prinášal vždy niečo nové, každoročne vyvzoruje s manželkou nový tvar koša. Za svoju prácu bol v roku 2019 ocenený titulom majster ľudovej umeleckej výroby v oblasti pletenia z prútia.

ÚĽUV