Otvorený list výrobcom

Otvorený list výrobcom

Redakcia

Ústredie ľudovej umeleckej výroby oslavuje tento rok už 75. výročie. Pri jeho príležitosti sme mali naplánované veľkolepé oslavy, ktoré by zviditeľnili v prvom rade Vaše jedinečné zručnosti a nenapodobiteľné umenie. Avšak koronavírus zasiahol nielen do našich plánov, ale aj do našich každodenných činností a aktivít a mnohé z našich zámerov nebolo možné kvôli protipandemickým opatreniam uskutočniť. Napriek tomu, všetky realizované aktivity aspoň z malej časti nahradili výrobcom finančné straty a milovníkom tradičnej kultúry a remesiel nedostatok kultúrneho zážitku plánovaného na tento rok.

ÚĽUV