Oživené štiavničky

Oživené štiavničky

Eva Lovásová

Na naše územie sa fajky dostali v 17. storočí prostredníctvom vojakov cudzích armád. Na prelome 18. a 19. storočia sa už začali naplno rozvíjať dielne výrobcov hlinených fajok. Najznámejšími fajkármi na Slovensku boli výrobcovia hlinených fajok v Banskej Štiavnici a ich fajky poznali v celej Európe i v zámorí. Preslávila sa najmä fajkárska dielňa Karola Zachara. Zrušením tejto dielne v roku 1959 zanikla vôbec posledná fajkárska dielňa na Slovensku, čím zaniklo jedno z najúspešnejších slovenských remesiel. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici vlastní zachovaný inventár Zacharovej fajkárskej dielne a aj dnes na nej možno demonštrovať celú technológiu výroby fajok.

ÚĽUV