Sakrálny námet v dekoratívnej tradícii

Sakrálny námet v dekoratívnej tradícii

Oľga Danglová

Dekoratívne využitie sakrálneho figurálneho námetu čerpajúceho z biblických dejov Starého a Nového zákona má v Európe dlhú prehistóriu. V 16. storočí sa predmety vzorované kresťanskými symbolmi stali žiadaným artiklom aristokratických a meštianskych vrstiev. Istá časť figurálnych námetov a motivickej škály cechového remesla sa neskôr ujala i v ľudovom prostredí. Figurálne námety a dekoratívne postupy sa šírili na púťach, jarmokoch, cirkevných slávnostiach. Z palety námetov sa v ľudovej výtvarnej kultúre prijali a presadili najmä tie, ktoré najintenzívnejšie propagovala katolícka cirkev: kult Panny Márie, Piety, Svätej Trojice, Kalvárie, Ukrižovania a svätých. Uplatnili sa na obrazoch maľovaných na skle, soškách a prícestných sochách, v keramike, ojedinele v rezbárstve, maľbe na nábytku, nástennej maľbe, výšivke. Vo všeobecnosti sú dnes návraty k sakrálnym námetom zriedkavé.

ÚĽUV