Slovenské keramické sympóziá

Slovenské keramické sympóziá

Štefan Oriško

V súčasnosti na Slovensku existujú dve keramické sympóziá: staršie v Lučenci, trvajúce už trinásť rokov, a omnoho mladšie v Beladiciach, ktoré má zatiaľ za sebou iba tri ročníky. Každé z nich je iné, určené miestnymi podmienkami. Región okolo Lučenca má bohaté náleziská keramických surovín a vznikli tu viaceré keramické továrne rôzneho zamerania. Ukázalo sa, že miestne materiály sú výzvou pre umelcov. Druhé slovenské sympózium v Beladiciach neďaleko Nitry poskytuje prostredie blízke ateliérovým podmienkam. Obe sympóziá sa stali dôležitou a potrebnou súčasťou diania v slovenskej keramike.

ÚĽUV