Tradičná keramika – stále živá inšpirácia

Tradičná keramika – stále živá inšpirácia

Ester Plicková

Keramické predmety určené pre každodenný praktický život v tradičnom vidieckom i mestskom prostredí mali zväčša natoľko vycibrený čistý, poctivý výtvarný výraz, že ich výtvarná krása pre svoje nadčasové hodnoty môže byť zdrojom trvalých podnetov a inšpirácií. Poznatky o konkrétnom určení mnohých keramických výrobkov sú ešte stále pomerne živé, no postupne sa odsúvajú do zabudnutia niektoré osobité keramické súbory a ich základná praktická funkcia sa stáva čoraz menej zrozumiteľnou. Svojou nevšednou výtvarnosťou sú však schopné osloviť vnímateľa i z kultúrneho prostredia značne časovo i územne vzdialeného od autentického miesta pôvodu keramiky Hrnčiarstvo i džbankárstvo na území Slovenska priebežne prijímalo rôznorodé inšpiračné vzory, aby ich postupne, svojsky syntetizovalo do charakteristického výrobného a výtvarného komplexu, ktorý zvykneme zjednodušene nazývať tradičnou ľudovou keramikou. Tento mnohovrstvový celok predstavuje so svojimi vzácnymi kultúrnohistorickými, výtvarnými a estetickými, výrobnými a technickými hodnotami trvalú tvorivú bázu na objaviteľské návraty k nej.

ÚĽUV