Zvieracie tvary a dekory vo fajanse

Zvieracie tvary a dekory vo fajanse

Zuzana Francová

Predmety zoomorfných tvarov nachádzame už v pravekej keramike. Svoje trvalé miesto vo výtvarnej kultúre si zachovali aj v ďalších obdobiach. V pôvodnej habánskej fajanse sa zoomorfné motívy ešte vôbec nevyskytovali. Začali sa objavovať až v priebehu 18. storočia s procesom zľudovenia pôvodnej habánskej fajansy. Zo zvieracích motívov najobľúbenejšie boli motívy jeleňa a vtáčika. Postupne sa čoraz častejšie objavovali motívy domácich zvierat, najmä voly (spravidla v kompozícii oráča s volami), kravy, zriedkavejšie ovečky s pastierom. Osobitnou kapitolou je fajansa z manufaktúry v Holíči, ktorá vyrábala aj nádoby v podobe bažantov, sliepok a kohútov, husí alebo kačíc. Rozšírené boli aj kanvičky a fľaše v tvare papagája. Zoomorfné motívy sú známe aj z produkcie viacerých známych západoslovenských džbankárskych dielní (Boleráz, Košolná, Dechtice, Stupava), z Modry i z tvorby Ferdiša Kostku.

ÚĽUV