Hálky na ochranu i ozdobu

Hálky na ochranu i ozdobu

Martin Mešša

Výrazným prvkom ľudového staviteľstva vo viacerých oblastiach Slovenska sú drevené štítové stĺpiky zvané hálky. Tvoria zaujímavý kompozičný a výtvarný prvok slovenskej ľudovej architektúry. Na Slovensku sú charakteristické pre slovenské obyvateľstvo obcí. Výskyt stĺpikov sa viaže na šindlovú krytinu sedlovej strechy so štítom, ktorý je ukončený polkružím (polkruhom). Okrem výraznej estetickej funkcie mali hálky aj dôležitú magickú funkciu – chrániť dom. Vrchol hálky bol v mnohých prípadoch zdobený špecifickými motívmi. Najstaršie a najpôvodnejšie stĺpiky mali podobu piky, tulipánu, jablka, lopatky, srdca, vtáka, slnka, kužeľa aj zástavky.

ÚĽUV