Iná kreativita

Iná kreativita

Marian Huba

Autor článku pôsobí na strednej Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave ako učiteľ na oddelení dizajnu a tvarovania dreva. Budova školy má krajinársky peknú polohu, ale jej osadenie do terénu nevyniká veľkým citom pre harmóniu s prírodou a krajinou. Navyše areál lemujú skládky stavebného odpadu. Prostredie školy sa stalo výzvou k rekultivácii a renaturácii jej okolia. „Prvým pokusom, keď som oficiálne zadal študentom exteriérovú úlohu, bola záverečná práca pre tretí rocník. Žiaci mali do vytipovaných lokalít areálu školy vytvoriť úžitkové predmety – lavičku, stôl (sedenie), zábradlie, stojan na bicykle… Podmienkou bolo prácu zakomponovat a materiály voliť tak, aby realizácia nepôsobila v prostredí rušivo. V prípade potreby mali žiaci upraviť okolie, rekultivovat devastačné stavebné zásahy formovaním terénu pomocou zemných úprav, kamenných múrikov, schodíkov, chodníkov… Použit mohli drevo, kamen, prípadne „recyklovat“ kusy odpadového betónu. Celá úloha bola realizovaná z odpadového materiálu, počnúc drevom, ktoré mesto vyrúbalo v rámci nútených výrubov, až po fúry zeminy z rôznych výkopov. Žiaci pracovali prevažne ručnými nástrojmi s minimálnou spotrebou umelej energie. Úloha ekonomicky nezaťažila školu. Treba dúfať, že aj krátka dvojtýždňová úloha zanechá v študentoch stopu, rozšíri obzory ich možného budúceho uplatnenia.“

ÚĽUV