Pamäť tradičného stavebného remesla

Pamäť tradičného stavebného remesla

Katarína Vošková

V máji 2002 sa v Banskej Štiavnici konal medzinárodný workshop s názvom Materiály, techniky a technológie v pamiatkovej obnove. K prednáškam o historických drevených, kamenných konštrukciách a omietkach sa priradili ukážky remeselných opráv na konkrétnych pamiatkach v historickom jadre Banskej Štiavnice: oprava renesančnej omietky, barokového krovu, barokovej vstupnej brány a kamenného parcelného múru. Všetky práce prebiehali v súlade s výsledkami predchádzajúcich prieskumov a podľa návrhov na opravu.

ÚĽUV