Materiál, s ktorým sa nepočíta

Materiál, s ktorým sa nepočíta

Tibor Uhrín

Článok venuje pozornosť materiálu, ktorý sa dnes používa už len zriedka – koreňom stromu. Tenké a dlhé korene sú často mimoriadne elastické. Pletenie z korienkov nie je charakteristické iba pre naše územie. Na Slovensku sa využívali korienky z borovice a agátu na západnom Slovensku v oblasti karpatského oblúka a zo smreka i jedle najmä na severovýchodnom Slovensku. Pravdepodobne jediný majster, ktorý sa v súčasnosti zaoberá ťažbou korienkov a ich spracovaním na košíky, je Štefan Ondrovič z Rohožníka. Korienky sa tiež používali na zošívanie štiepaných ohýbaných lubov pri výrobe sít. Rovnako sa môžu použiť pri výrobe boxov z ohýbaného surového dreva. Existuje veľa spôsobov zošívania, pričom sa používajú korienky celé aj štiepané na polovicu, alebo ploché lubky. Na túto prácu sú vhodné aj kratšie korienky, preto môžeme skúšať aj iné dreviny (breza, hrab, hloh…). Vlastnosti korienkov ponúkajú priestor na ich rôznorodé použitie. Mohli by nájsť čiastočné uplatnenie v súčasnom umeleckom remesle, v rukách tvorivých remeselníkov a dizajnérov. Nenápadný materiál, s ktorým sa nepočíta.

ÚĽUV