Božena Janeková – Spájanie tradičných a súčasných hodnôt

Božena Janeková – Spájanie tradičných a súčasných hodnôt

Juraj Zajonc

Božena Janeková (1929) začala po absolvovaní odbornej školy pre ženské povolania v roku 1950 pracovať ako kreslička v krojovej dokumentácii ÚĽUV-u. Kresbou zachytávala najmä detaily, ornamentiku výzdoby odevov. Jej odborné a umelecké smerovanie určilo štúdium v Školskom ústave umeleckej výroby v Prahe, kam ju vyslal ÚĽUV. V rokoch 1956 – 1957 tu absolvovala kurz paličkovanej a šitej čipky. Odvetvie čipiek v ÚĽUV-e prevzala v roku 1959. Prvý návrh čipky vytvorila v roku 1960. Spájal prvky tradičnej čipky a podnety z pražského štúdia. B. Janeková dobre poznala jednotlivé čipkárske strediská na Slovensku a bola v osobnom kontakte s mnohými čipkárkami. Usmerňovala ich, dohliadala na kvalitu ich práce a súčasne sa starala o uchovávanie a rozvíjanie regionálnych druhov čipky. V roku 1979 sa stala vedúcou vývojového oddelenia ÚĽUV-u. Naďalej pracovala aj ako výtvarníčka pre oblasť čipky, a to až do roku 1989, keď odišla do dôchodku. Vďaka schopnostiam odhadnúť kvality čipkárok, komunikovať s nimi a správne ich motivovať, vďaka zručnosti pripraviť nákres alebo upliesť vzor čipky mohlo postupne vznikať bohaté a rôznorodé čipkárske dielo Boženy Janekovej. Jeho východiská siahajú od tradičnej čipky až po osobitú individuálnu výpoveď. Najbohatší súbor návrhov čipiek Boženy Janekovej bol určený pre použitie na textíliách spojených s interiérom a stolovaním. Zaujalo ju aj viazanie používané v dedinskom prostredí na tvorbu strapcov na koncoch tkaniny, v mestskom prostredí známe ako technika makramé. Princíp spracovania nití osnovy využila netradične aj v spojení s paličkovanou čipkou. Ťažiskom voľnej tvorby Boženy Janekovej bola paličkovaná tapiséria v podobe dekoratívneho závesu a obrazu. Dekoratívne závesy sú posunom k novému rozmeru čipky a kontúrovanie motívov doviedlo autorku až k vlnenému rúnu, ktoré sa pôvodne v paličkovanej čipke na Slovensku nepoužívalo. Viaceré paličkované tapisérie boli určené pre interiéry verejných budov, napr. pre svadobné obradové miestnosti. Špecifický okruh jej voľnej tvorby tvorí paličkovaný šperk, ktorému sa venovala od konca 70. rokov. Božena Janeková udala smer čipkárskej tvorbe ÚĽUV-u a podarilo sa jej preniesť hodnoty tradičnej čipky do súčasných moderných podôb. Toto smerovanie je v čipkárskej tvorbe ÚĽUV-u badateľné dodnes.

ÚĽUV