Cítenie so sklom

Cítenie so sklom

Anna Ondrušeková

Sklárska výtvarníčka Eva Fišerová získala technické a technologické vedomosti na Strednej priemyselnej škole sklárskej v Lednických Rovniach. Počas akademického štúdia u prof. Ciglera hľadala vlastný spôsob vyjadrenia, ktorý vyplýval z jej vnímania sveta. Po ukončení štúdia sa venovala tvorbe sklenených objektov z bezfarebného skla s vnútornými štruktúrami bublín a závojov. Charakteristický tvar hmoty s vnútorným životom bol ideálny pre dokončenie celoplošným brúsením a leštením. V 80. rokoch ju zaujala farebnosť objektov. Vznikali tavené a brúsené sklenené objekty jemnej farebnosti tvarovo veľmi diferencované. Každý z nich predstavoval osobitý problém, ktorý sa týkal napr. ťažiska, rovnováhy, asymetrie, kontinuity. V 90. rokoch začala rozrušovať jednoliaty povrch štruktúrami, pracovala naďalej s jemnou farebnosťou a v tejto technike vytvorila veľké sklenené skulptúry. Tie ju priviedli až k presahu skla do iného materiálu – bronzu. Dizajnu sa nevenuje. „Je to presne vymedzená práca, ktorá svoju invenciu konfrontuje s technológiou, ekonómiou a obchodom.“

ÚĽUV