Dary lásky

Dary lásky

Martin Mešša

Medzi obľúbené dary lásky patrili v minulosti drevené piesty na mangľovanie a pranie. Vďaka výzdobe sa mnohé ocitli v oblasti záujmu múzeí i zberateľov. Piesty ako dary lásky nie sú slovenským špecifikom, podobné dary dostávali staré a prastaré matere Maďarov, Nemcov, Rakúšanov, Ukrajincov, Rumunov i Dánov, Švédov, Nórov i Francúzov, v Čechách i na Morave aj v Poľsku. Neboli len záležitosťou dediny, ale renesančná, baroková i rokoková ornamentika svedčí o nich ako daroch lásky aj v prostredí miest. Zdobené drevené pracie a mangľovacie piesty sú dokladom výtvarného prejavu ľudu a hmotným dokladom zaniknutých spôsobov prejavov náklonnosti v európskej kultúre.

ÚĽUV