Peter Zoričák – Drevený pokus

Peter Zoričák – Drevený pokus

Mária Zajíčková

Peter Zoričák (1954) vyštudoval históriu a nemčinu, pracuje v štátnom ústrednom archíve. Ako rezbár bol od 70. rokov členom klubu záujmovej umeleckej činnosti, s ktorým pravidelne vystavoval na kolektívnych výstavách. Už v prvom období sa črtajú dve línie Zoričákovej tvorby. Prvá je obsahovo i formálne spätá so slovenskou historickou i ľudovou rezbárskou tradíciou. V druhej, voľnej tvorbe, so zjednodušenými líniami, prevládajú civilistické motívy ženy, rodiny a prírody. Začiatkom 90. rokov nadviazal autor kontakt s ÚĽUV-om. Zaujímavá je jeho tvorba betlehemov figúrkových aj reliéfnych. V posledných rokoch sa autor zúčastnil viacerých rezbárskych sympózií. V roku 2002 bol P. Zoričákovi priznaný titul majster ľudovej umeleckej výroby. Vedie tiež rezbárske kurzy.

ÚĽUV