Klenot ľudového umenia z Richvaldu

Klenot ľudového umenia z Richvaldu

Martin Mešša

Medzi zaujímavé a unikátne pastierske palice na Slovensku môžeme zaradiť aj palicu, ktorú podľa signovania vyrobil roku 1865 Andrej Doruščak a získaná bola do zbierok Šarišského múzea z Richvaldu pri Bardejove, kde rodina s týmto priezviskom dodnes žije. Je unikátna nielen technológiou výzdoby, ale i zobrazenou tematikou.

Andrej Doruščak na pomerne malej ploche umiestnil v troch radoch vojakov a vysokých dôstojníkov pechoty v dobových uniformách. Okrem nich tu môžeme vidieť bubeníka, trubača, huslistov a basistu. Veľmi zaujímavé a jedinečné je zobrazenie akéhosi rezu kostolov a zvonice s krížmi na vežiach. Symetriu a kompozičnú vyváženosť potvrdzuje autor dekoratívnou výzdobou palice poľami geometrického ornamentu. Dekor pripomína geometrickú maliarsku výzdobu drevených doskových stien a povál v lodiach a svätyniach gotických kostolov.

Tematikou figurálnej časti zobrazenia na palici by mohlo byť verbovanie, čomu napovedá ľudová hudba a tanečníci s fľašou. Palica Andreja Doruščaka patrí k skvostom ľudového výtvarného prejavu a vzácnym pamiatkam. Je jedinečná použitím výraznej autorskej štylizácie celku postáv a ich častí. Na pomerne malom priestore formou jednoduchého plošného zobrazenia a priraďovania sujetov v niekoľkých pásoch nám autor vyrozprával príbeh alebo niekoľko príbehov, ktorých možno sám bol aktérom.

ÚĽUV