Sklené objekty Zory Palovej

Sklené objekty Zory Palovej

Eva Trojanová

Tvorba Zory Palovej sa od začiatku vyznačuje túžbou vyjadriť v sklenej hmote efemérne pocity. Jednoduchý kvadratický, ihlanovitý, resp. guľovitý objekt vytvorený z optického brúseného skla otvoril pred zrakmi diváka meniace sa virtuálne svety. Zora Palová postupne odkrývala aj ďalšie aspekty skla. Zvrásnený povrch plastiky so stopami po ohňovom živle sú opačným pólom k elegantnej, vysoko brúsenej a leštenej plastike. Sklo sa tak v jej rukách mení na poddajný a tvárny materiál, stráca tvrdosť a chlad a stáva sa sugestívnou a magickou hmotou. Mení sa na sochársky materiál, z ktorého vzniká plnohodnotné výtvarné dielo. Plastiky zo skla taveného do formy stavajú na monumentalite pevného tvaru, ktorý vychádza najčastejšie z vertikály, ihlanu, kruhu, oválu. V spracovaní od monolitného bloku pokročila k objektu, ktorý sa tvarovo otvára a pracuje s priestorom. Odhmotňovanie objektu docielila perforáciou, prienikmi a priezormi, odstupňovaním hrúbky steny, ktorá prepúšťa rôznu intenzitu svetla. Dôležitým komponentom tvorby Zory Palovej je farba. Rada používa rubín, purpur, modrú i zelenú. Farba v spojení so svetlom, rôzna škála ich intenzity v kombinácii s tvarovým riešením skleného objektu vytvárajú pôsobivú magickú auru.

ÚĽUV