Gemerské zvonkárstvo

Gemerské zvonkárstvo

Angela Czintelová

Viacstoročná tradícia výroby kovaných plechových zvoncov sa viaže na mestečko Jelšavu. Tamojší zvonkári sa remeselnou výrobou zvoncov zo železného plechu zaoberali od 16. storočia. Spočiatku boli organizovaní v cechoch s kováčmi a zámočníkmi. Od roku 1852 sa uvádza samostatný zvonkársky cech.

Začiatkom 20. storočia pracovalo v Jelšave ešte 35 – 40 zvonkárskych rodín. Zvonce sa vyrábali na objednávku pastierov. Hlavné odbytištia boli na Balkáne – Bukurešť, Brašov, Kluž, Sibiu, Belehrad, a zvonce smerovali aj do Viedne, Debrecína atď. Na území dnešného Slovenska najmä do Michaloviec, Bardejova, na Liptov. Kupci (napr. Schotz z Matejoviec) objednávali zvonce v takom množstve, že sa predpokladá ich odvoz ďalej do Poľska a Ruska.

V súvislosti so zmenou štátnych hraníc po roku 1918, s úbytkom pastvín a zmenou pasenia na chov v maštaliach začalo zvonkárstvo v Jelšave upadať. Po prvej svetovej vojne sa výrobe známych jelšavských zvoncov venovala len rodina Kenerešovcov. Druhá svetová vojna úplne zarazila znovu sa rozvíjajúce remeslo a po nej si už zvonkárstvo nevedelo nájsť cestu k starej sláve. Majstri vymierali a nasledovníkov nebolo. Posledným zvonkárom v Jelšave bol Ľudovít Kenereš.
Gemerskou špecialitou boli plechové kované zvonce, ktoré vážili od 0,5 do 6 kg. Najrozšírenejšie boli zvonce pre ovce a pre kravy. V Jelšave sa vyrábalo asi 90 druhov. Boli zo železného alebo mosadzného plechu.

Posledným aktívnym gemerským zvonkárom, ktorý vyrábal zvonce najmä pre pastierov a poľnohospodárske družstvá, bol Ľudovít Bastyúr zo Silice (zomrel roku 1994), syn rómskeho kováča. Na jeho činnosť nadviazal syn Vojtech, ktorý zvonce vyrábal ako suveníry a len v malom množstve pastierom na objednávku. V poslednej dobe sa remesla chytá vnuk Jaroslav, ktorý výrobu zvoncov predvádza na rôznych podujatiach a jarmokoch.

ÚĽUV